Yunanistan Aile Birleşimi

Yunanistan Aile Birleşimi

Yunanistan aile birleşimi için diğer vizelerde olduğu gibi bir takım evrak prosedürleri uygulanmaktadır.

Yunanistan vatandaşı ile ya da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evlenmek isteyen her iki taraf için de önemli prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürleri bir araya getirerek izleyen şahıslar için Yunanistan aile birleşimi vizesini alabilirler.

Yunanistan Aile Birleşimi için Gerekli Evraklar

Yunanistan aile birleşimi için bir takım gerekli evraklar bulunmaktadır. Bu evraklardan herhangi birinin eksik olması durumunda şahısların aile birleşimi talebi ret ile sonuçlanabilinir.

Yer alan bilgilerin doğruluğu da bu ölçüde önemlidir. Bu nedenle de evraklarda yer alan bilgilerin diğer sistemlerde yer alan bilgileri destekler olması esastır.

Yunanistan Konsolosluk yetkilileri bütün bilgileri detaylı olarak incelemekte ve gerekli durumlarda ek evrak isteyebilmektedir.

Evrakların Yunanca aslını da sunmak önemlidir. Aile birleşimini kim yapmak istiyor ise o şahısın başvuru yapması gerekmektedir.

Yunanistan Aile Birleşimi

Yunanistan Aile Birleşimi

Fotoğraf: 3 adet vesikalık biyometrik fotoğraf Kişinin biyometrik fotoğrafının son 6 ayda çekilen bir fotoğraf olup güncel görünüşü ile benzerliğini koruyor olması gerekmektedir.

Pasaport: Pasaportun geçerlilik süresinin 8 yıldan eski bir pasaport olmayan ve geçerliliğinin en az 1 yıl olması gerekmektedir.

Başvuru formu: Yunanistan için gerekli başvuru formunun İtalyanca olarak doldurulması ve büyük bir titizlikle eksiksiz bir şekilde yer alması gerekmektedir.

Evlenme belgesi : Uluslararası geçerliliğe sahip olan evlenme belgesi asil ve fotokopisi getirilmelidir.

Nüfus kayıt belgesi : Başvuran kişi nüfus kayıt belgesi aslı ve 2 adet fotokopisini getirmelidir.

Resmi olmayan Türk evraklarının doğruluğunu Türk Noterleri onaylar ve noterler, bu evrakları Apostil mührüyle onaylanır.

Yunanistan Makamları Tarafından İstenen Apostil Belgeli Evraklar

Sağlık raporları. Yetkili Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylanır ve sonrasında Apostil mührüyle onaylanır.

Ticari evraklar. İlgili Sanayi ve Ticaret odası tarafından onaylanır ve sonrasında Apostil mührüyle onaylanır.

Yüksek lisans veya akademik eğitim kurumlarının vermiş olduğu diplomalar. Üniversitenin merkez yönetici makamı tarafından onaylanır ve sonrasında, Apostil mührüyle onaylanır.

İlgili Nüfus Müdürlükleri tarafından hazırlanan evraklar sonrasında Apostil mührüyle onaylanır.

APOSTİL NEDİR?

Yunanistan aile birleşimi talebinde bulunan şahıslar belgelerini apostil mühürü ile onaylatmalıdır. Bu kural Yunanistan yetkililerinin bu evrkları kabul etmesi için konulmuştur.

Apostil bir belgenin noter onaylı olması ve başka ülkelerde de geçerli olması durumuna ilişkin belgedir.  Yurtdışına gidecek olan her türlü resmi evrak için apostil tasdikli tercüme aranmaktadır.

Uluslararası çalışan hukuk büroları, yabancı ve resmi evraklarla birlikte apostil sunmaları zorunludur. Apostil belgesi hazırlanırken başlığı Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılmalıdır.

Apostil Tasdiki Hangi Belgelere Yapılır?

Eğitim belgeleri okul, lise, üniversite diplomaları vs.

Medeni durumu gösteren belgeler

Doğum belgeleri

Evlilik cüzdanları

Evlenme ehliyeti

Vekaletnameler ve muvafakatnameler

Bir apostil mührü aşağıdaki bilgileri içerir;

 • Evrakın menşei bulunduğu ülke
 • Evrakı imzalayanın adı
 • Evrakı imzalayanın sıfatı
 • İmzasız evraklar durumunda mührü koyan makamın adı
 • Belgelendirmenin yapıldığı yer
 • Belgelendirme tarihi
 • Belgeyi tanzim eden Makam
 • Belgenin numarası
 • Belgeyi tanzim eden Makamın mührü
 • Belgeyi tanzim eden Makamın imzası

Yunanistan Vatandaşlarının Türkiye’de Evlenmesi

Yunanistan vatandaşı olan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde evlenmek isteyen şahısların izleme gereken bir takım prosedürler bulunmaktadır.

Türkiye’de, Ekümenik Patrikhanesi’ne bağlı olan herhangi bir Metropol kilisede dini nikâh veya herhangi bir T.C. Belediyesi’nde resmi nikâh kıyan Yunan vatandaşı olan kişinin evlenme sicil kaydının düzenlenmesi için Türkiye’de, bulunduğu bölgenin yetkili Yunanistan Konsolosluğuna başvurması gerekir.

Yunanistan Vatandaşlarının Türkiye’de Evlenmesi İçin Gerekli Belgeler

 1. Ekümenik Patrikhanesi’nden veya herhangi bir metropol kilisesinden alınmış evlenme cüzdanının aslı (dini nikâh kıyıldığı takdirde, nikâhı kıyan Türkiye’deki Belediyeden alınmış) Resmi nikah kıyıldıktan sonra evlenme cüzdanı.

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi: Evlenme cüzdanında, her iki eşin kaçıncı evliliğinin olduğunun yazıyla belirtilmesi gerektiğidir.

 1. Eşlerin her biri için güncel nüfus kayıt örneği (Konsolosluk tarafından temin edilecektir.)

YUNANİSTAN’DA EVLİLİK

Yunanistan’a bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları sadece Türk vatandaşları arasındaki evlenme işlemlerini yapmaktadır. Taraflardan birinin başka ülke vatandaşı olması durumunda Başkonsolosluk evlendirme işlemini yapamaz. Yunanistan’da evlenmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları konsolosluk binası içerisinde nikahlarını kıyabilirler.

Başvurularını da konsolosluğa şahsen yapabilirler. Doğum kayıt örneği ve evlenmelerine bir mani olmadığını gösteri belge ile başvuru yapmak mümkündür. Bu belgeleri Türkiye’den de temin edebilirler.

Ancak evlenmeye dair bir sakınca olmadığını gösteri belgeyi Yunan makamlarının verilmesi istenmektedir.

Eğer doğum belgesini Türkiye’den alırsanız Yunan makamları, belge üzerinde Türkiye’de Valiliklerden temin edebileceğiniz “Apostil Kaşesi” ni de talep edeceklerdir.

Yunanistan’daki Türkiye Başkonsolosluğu tarafından verilen doğum kayıt örneği ise apostile gerek duyulmaksızın, Yunan makamlarınca kabul edilmektedir.

Yunanistan Aile Ziyareti vizesi sayfamızı ziyaret ediniz.

Yunanistan Aile Birleşimi Vizesi S.S.S

Yunanistan Aile Birleşimi Vizesi Nedir?

Yunanistan aile birleşim vizesi evli olanlar için geçerli olan bir vize türüdür. Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Türkiye Konsoloslukları, ülke mevzuatına uygun olması halinde sadece Türk vatandaşları arasında evlenme işlemleri gerçekleştirmektedir

Yunanistan Aile Birleşimi Vizesi kimlere verilir?

Yunanistan aile birleşimi vizesi, Yunanistan’da yasal olarak ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının eş ve çocukları ile Yunanistan vatandaşlarının yabancı eş ve çocukları için başvurulması gereken vize türüdür. Vize politikası gereği Yunanistan dış temsilciliklerinde yapılmaktadır.

Yunanistan Aile Birleşimi Vizesi Nasıl Alınır?

Yunanistan aile birleşimi vizesi için Yunanistan dış temsilciliklerinden şahsen randevu alınmalı, gerekli vize belgeleri tamamlanmalı ve vize ücreti ödenmelidir.